Her er de beste løsningene for Manglerud

Vi har forstått at bystyret den 23. mai skal behandle byrådsak 64/18 som inkluderer ny atkomstvei til idrettsanleggene. Vi har ventet lenge på denne dagen. Som flere av dere sikker vet, er veisaken kompleks og utfordringene mange. Basert på dette, og at det er mange ulike interessenter som er berørt, har vi som nærmiljø gått…