Kaosprosjektet Manglerud skole

Høsten 2016 var første året da Manglerud skole gikk fra å være en 1-7 skole til å bli en 1-10 skole. Antall elever har økt fra å være en liten lokalskole og vil om noen år være nesten 1.500 elever. I hastverket av denne gjennomføringen ble en viktig detalj glemt; det går en trafikkert bilvei som deler skolegården i to.

Bilveien leder trafikken til og fra fotballhallen og ishallen, som ligger bak skolebyggene og som har Østensjøområdet miljøpark som nærmeste nabo. Oslo kommune har brukt masse ressurser på akutte tiltak etter at foreldrene gikk ut i media og meldte sin bekymring. Fra høsten 2017 tok skolen i bruk alle byggingene, noe som gjør at barna må krysse veien flere ganger gjennom en skoledag. I dag er det er bom som skal stoppe at det går trafikk uten følgemannskap gjennom skolegården i skolens åpningstid. Denne bommen åpnes etter kl 17.

Skolen består av mange bygg som har spesialsaler for sløyd, gym, bibliotek, helsesøster, aula, auditorier og AKS. Dette gjør at elevene må bevege seg mellom skolene hele skoledagen og ikke bare i friminuttene.

Vi har vært vitne til flere farlige situasjoner

Rektor på Manglerud skole Peter Streijffert beskriver situasjonen som uholdbar og er bekymret over dagens løsning. ”Vi har vært vitne til flere farlige situasjoner. Det har vært episoder der passerende biler ikke har vært oppmerksomme på barna og motsatt. Ekstra skummelt er det når biler uten følgemannskap har fått passere. Nå som det er mye snø ser vi at det er biler som tar ekstra fart nederst i bakken for å klare å komme opp bakken til idrettsanleggene. ”

Dagens løsning er ingen løsning

FAU leder Lars Ruud er opprørt. Han har full forståelse for at idretten må benytte veiretten for varelevering, men mener at dagens løsning er ingen løsning som ivaretar barnas hensyn. Selv om bommen i utgangspunktet er stengt i skolens åpningstid, benytter barna seg av skolens området også på ettermiddagen. Manglerud klubbhus ligger rett ved siden av parkeringsplassen til idretten, som er lokalisert rett bak skolen. I tillegg er det barn som ferdes gående til og fra idrettsanleggene og som på dagtid er vant med å kunne leke i veien. Både rektor Peter Streijffert og FAU leder Lars Ruud forteller at de får tilbakemeldinger fra bekymrede foreldre som forteller at det parkeres inne i skolegården under idrettsarrangement.

”Dagens løsning er ingen løsning og er helt uholdbar. Er det virkelig en ulykke som må til for at politikere og Oslo kommune forstår hvor alvorlig dette er?” spør FAU lederen.

IMG_5449

Veien rundt skolegården

Både Streijffert og Ruud er enige om at den beste løsningen vil være at veien legges på utsiden av skolens område, som i dag er en tursti. ”Vi må ha løsninger som sikrer at vi får en bilfri skolegård, vi har ingen barn å miste.” sier Ruud.

Det har blitt ytret sterk motstand fra både lokalpolitikerne og Østensjøvannets venner om å legge veien rundt da dette medfører noe omregulering av friområdet. Konsekvensen er at det vil bli ført mer trafikk inn i naturområdet slik at idretten får tilgang på sårt tiltrengte parkeringsplasser.

Parkeringsplassen er en viktig inntektskilde

Dette er en løsning som idretten forstår er problematisk. ”Vi har stor forståelse for bekymringene som både skolen, foreldrene og Østensjøvannets venner har” sier daglig leder i MS hockey og SMK kunstgresshall Rune Molberg. Deres utfordring er todelt. ”Vi trenger veien inn til anleggene for varelevering samt at transport med utstyr for reparasjoner får kjørt helt frem. I tillegg sliter vi med dagens parkeringssituasjon. Nå har vi en egen parkeringsplass bak skolen som er en viktig inntektskilde. Hvis denne flyttes ned i Plogveien og reguleres slik at vi ikke mister inntektene våre, tror jeg mengden av trafikk inn i naturparken vil bli løst”.

 Mer trafikk med få parkeringsplasser

Området i Plogveien som Molberg referer til ligger utenfor naturområdet. Men han er fortsatt bekymret over parkeringssituasjonen ved idrettsarrangement.

Denne bekymringen deler også Morten Andresen i Manglerudjordet borettslag, Lars Helge Bye i Abellund Borettslag og Magnor Samueljord i Manglerudlia Borettslag. Alle bekrefter parkeringsutfordringene som oppstår ved idrettsarrangement. ”Vi ønsker selvsagt alle velkomne til Manglerud ved idrettsarrangement. Men på grunn av få parkeringsplasser øker dette trafikkbelastningen i vårt borettslag” sier Magnor Samueljord. Morten Andresen nikker bekreftende. ”Vi opplever sirkulering av biler i gatene, noe som skaper mer trafikk og luftforurensning. Det beste er om det området i Plogveien omreguleres til parkering for å avlaste våre gater”.

Mer trafikk med Manglerud Bad

Om to år vil Manglerud Bad åpnes ved siden av skolen. I foreløpig skisse ligger det planer om 3 svømmebasseng, cafe og skal være en sosial plass. Badet vil bli det nyeste badeanlegget i Oslo. Dette vil øke trafikkbelastningen ytterligere. De besøkende til svømmehallen vil konkurrere med brukerne av fotball- og hockeyhallen om de samme parkeringsplassene, som har blitt redusert ytterligere.

For slik forslaget er i dag, vil det ikke bli tilført flere parkeringsplasser når Manglerud bad åpnes. ”Vi håper politikerne ser og forstår at regulering av området i Plogveien vil være med på å redusere trafikken inn i borettslagene og vil, sammen med kommunens plan for sykkelveinett for området, kunne redusere den lokale forurensingen samt skape trygge skoleveier” sier Lars Helge Bye.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s