Kaosprosjektet Manglerud skole

Høsten 2016 var første året da Manglerud skole gikk fra å være en 1-7 skole til å bli en 1-10 skole. Antall elever har økt fra å være en liten lokalskole og vil om noen år være nesten 1.500 elever. I hastverket av denne gjennomføringen ble en viktig detalj glemt; det går en trafikkert bilvei…