Trygt område for Manglerudbarna

Kjære alle foreldre og brukere av idrettsanleggene! Som dere allerede vet har det vært viktig for Manglerud skole og FAU å sikre en trygg og bilfri skole for barna. Som et resultat av dette arbeidet, ble det iverksatt en rekke tiltak fra skolestart 2016 for å beskytte barna. Noen av tiltakene er 2 trafikkvakter som…