Hvorfor går andre prinsipper foran barnas helse og sikkerhet i Oslo kommune?

Kjære byrådsleder! Vi har henvendt oss til deg gjennom vårt første blogginnlegg 21.august ”Første skoledag i 2017 gjør allerede vondt i magen”. Vi tolker ditt mangel på svar som at du også er usikker på hvordan kaosprosjektet- Manglerud Skole best kan løses. For det er et komplett kaos. En trafikkert bilvei gjennom skolegården og manglende…