Hva skjedde med Manglerud skole?

Kort oppsummert: Manglerud Skole er i dag en 1-7. trinn skole som blir gjort om til en ny 1-10. trinn skole som skal stå ferdig til skolestart 2017. Dette har blitt et komplett kaos prosjekt: Det er planlagt og allerede godkjent en bilvei tvers gjennom skolegården når prosjektet står ferdig i 2017. Under byggeperioden vil…

Kaosprosjektet i Oslo

Manglerud skole i Oslo er en 1-7. trinn skole som blir bygget om til en ny 1-10. trinn. Prosjektet skal stå ferdig til skolestart 2017. Dette har blitt et komplett kaos: – Det er planlagt og godkjent en permanent bilvei tvers gjennom skolen. – Fra skolestart i august 2016 vil skolen være under ombygging og…