Her er de beste løsningene for Manglerud

Vi har forstått at bystyret den 23. mai skal behandle byrådsak 64/18 som inkluderer ny atkomstvei til idrettsanleggene. Vi har ventet lenge på denne dagen. Som flere av dere sikker vet, er veisaken kompleks og utfordringene mange. Basert på dette, og at det er mange ulike interessenter som er berørt, har vi som nærmiljø gått…

Kaosprosjektet Manglerud skole

Høsten 2016 var første året da Manglerud skole gikk fra å være en 1-7 skole til å bli en 1-10 skole. Antall elever har økt fra å være en liten lokalskole og vil om noen år være nesten 1.500 elever. I hastverket av denne gjennomføringen ble en viktig detalj glemt; det går en trafikkert bilvei…

Trygt område for Manglerudbarna

Kjære alle foreldre og brukere av idrettsanleggene! Som dere allerede vet har det vært viktig for Manglerud skole og FAU å sikre en trygg og bilfri skole for barna. Som et resultat av dette arbeidet, ble det iverksatt en rekke tiltak fra skolestart 2016 for å beskytte barna. Noen av tiltakene er 2 trafikkvakter som…

Hvorfor går andre prinsipper foran barnas helse og sikkerhet i Oslo kommune?

Kjære byrådsleder! Vi har henvendt oss til deg gjennom vårt første blogginnlegg 21.august ”Første skoledag i 2017 gjør allerede vondt i magen”. Vi tolker ditt mangel på svar som at du også er usikker på hvordan kaosprosjektet- Manglerud Skole best kan løses. For det er et komplett kaos. En trafikkert bilvei gjennom skolegården og manglende…

Første skoledag 2017 gjør allerede vondt i magen

I dag er det første skoledag for tusenvis av 5 og 6-åringer i Oslo. Endelig skal man starte på skolen. Det er sikkert mange forventninger og mange som har sommerfugler i magen. Det samme gjelder for barna og foreldrene som starter opp på Manglerud Skole. Neste år vil dessverre sommerfuglene bli erstattet med en vond…

Hva skjedde med Manglerud skole?

Kort oppsummert: Manglerud Skole er i dag en 1-7. trinn skole som blir gjort om til en ny 1-10. trinn skole som skal stå ferdig til skolestart 2017. Dette har blitt et komplett kaos prosjekt: Det er planlagt og allerede godkjent en bilvei tvers gjennom skolegården når prosjektet står ferdig i 2017. Under byggeperioden vil…

Kaosprosjektet i Oslo

Manglerud skole i Oslo er en 1-7. trinn skole som blir bygget om til en ny 1-10. trinn. Prosjektet skal stå ferdig til skolestart 2017. Dette har blitt et komplett kaos: – Det er planlagt og godkjent en permanent bilvei tvers gjennom skolen. – Fra skolestart i august 2016 vil skolen være under ombygging og…